Προσωπικό

Το προσωπικό

Εμπειρία, εξειδίκευση και υψηλό αίσθημα ευθύνης
Το προσωπικό, που με σωστή ιεράρχηση πλαισιώνει τη μονάδα περιλαμβάνει:
  • Επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό γενικής ιατρικής
  • Προϊσταμένη νοσηλείας
  • Νοσηλευτικό προσωπικό
  • Ψυχολόγο
  • Φυσικοθεραπευτή
  • Προσωπικό υπολοίπων τμημάτων ( καθαριότητας, κουζίνας, προμηθειών, συντήρησης, κλπ).
Dr. Γιαννόπουλος Κώστας
Dr. Γιαννόπουλος ΚώσταςΠαθολόγος Ιατρός
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Ιωάννης ΠαναγιωτόπουλοςΦυσικοθεραπευτής
Dr.Γκαμπλιάς Αθανάσιος
Dr.Γκαμπλιάς ΑθανάσιοςΕιδικός Παθολόγος

Dr. Λέννας Δημήτριος
Dr. Λέννας ΔημήτριοςΨυχίατρος

-
-Γραμματεία Πελατών

Για μας, κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική οντότητα, με τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητές της, και τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν.