Επικοινωνία συγγενών

Επικοινωνία συγγενών και φίλων
με ένοικο της Centaurea

για όλο το διάστημα που είναι σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα.

1. Τηλεφωνικά

Καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και σας συνδέουν με τον /την συγγενή σας.

2. Βιντεοκλήσεις

μέσω vider κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία μας για να ορίσετε την ώρα της κλήσης.

3. Επισκεψη στο χωρο

Εκμεταλλευόμενοι την γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου μας οι συγγενείς έχουν την δυνατότητα, μετά από προγραμματισμό να συναντηθούν από τον προαυλιο χώρο οι ίδιοι και από τον εωτερικό της μονάδας οι ένοικοι, με την χρήση της εσωτερικής τηλεφωνικής γραμμής.